Hamfest "Kutinska Dunja 2010"
U Kutini na Betlehemu su dana 13.11.2010.god. na hamfestu uručena priznanja za ostvarene rezultate na VHF contestu "Kutinska Dunja 2010". Hamfestu je prisustvovala i ekipa radio kluba koja je preuzela priznanje za osvojeno 1.mjesto.